post EXCERPT
בפוליטיקה הישראלית שמו של הרב
כהנא הפך מזמן למילה נרדפת לגזענות, ולכן לא דנים באידיאולוגיה שלו כדי להבין מה היא אומרת. בפודקאסט זה ניסינו להבין מה האידיאולוגיה של הרב כהנא, לפני שאנו שופטים אותה לשבט או לחסד. דעתו על טרנספר בכפייה/בהסכמה של ערביי המדינה
אנחנו מאמינים לפני ששופטים אותו חשוב להבין לעומק את משנתו.

תודה