fbpx

בפרק זה אירחנו את יזם פרוייקט 315 גיא לוי

פעמים רבות דובר על פרויקט 315, על איך הכל התחיל, כיצד הם הגיעו למצאים שלהם,
ואיך ניסו  להפריך את כל הטענות בנספח א' לכתב אישום.

הפעם הזאת בניגוד לפעמים הקודמות, בחרנו לסקר ולפרט עבורכם את מהלך המשפט אשר מתנהל כבר קרוב לשנה.

בפודקאסט הזה תוכלו לשמוע על העדים השונים אשר כבר הספיקו להעיד בבית המשפט, מה התביעה ציפתה להשיג מעדותם ומה התנהל בפועל בין כותלי בית המשפט המחוזי בירושלים.

ננסה לעשות לכם סדר בתפקידהם של העדים השונים בזמן אמת ובחשיבותם לתיק ולתזת התביעה של הפרקליטות וכיצד השתמשה בהם בחקירה הנגדית ההגנה.