fbpx

היום בפודקאסט על המשמעות, עו"ד תמיר דורטל ראיין את הרב אורי שרקי.

בפרק זה דיברנו על מה המסר של היהדות לאומות העולם, האם היהדות מתעניינת רק במעשיהם של היהודים, וששאר האנושות תניח לנו לנפשנו, ומה המסר הזה? לדעת הרב שרקי: "תורת בני נח היא תורה אוניברסלית של יהדות פרטיקולריסטית, כלומר, אנחנו כעם ישראל מכירים בערכנו כעם סגולה וכדומה, ויש לנו גם תפקיד כלפי האומות שבא לידי ביטוי מעשי במה שנקרא תורת בני נח."
הרב שרקי מספר שהוא עסוק בכתיבת "שולחן ערוך לגויים", וכחלק מהתהליך הוא מספר ש: "אני רוצה לספר לך סיפור, לפני שנים רבות הגיע אלי גוי מצרפת, מלומד מאוד, שאמר לי תראה, אני הגעתי למסקנה שיש אלוהים והוא בחר בעמו ישראל ואני מבקש שתגיד לי מה עלי לעשות כדי להידבק באלוהים. אבל הוא הוסיף עוד תנאי, אני מבקש שלא תדבר איתי על שבע מצוות בני נח כי את זה אני כבר עושה. אז בהתחלה בתמימותי הרבה אמרתי לו – תיקח מהמדפים של היהדות מה שנראה לך שמתאים לך. ואז הוא ענה משפט שעד היום מהדהד בלבי, (הוא) אמר, כיוון שזה דבר ה' אז אני צריך שזה יבוא ממך, שאתה תודיע לי מה אלוהים רוצה ממני."

התפיסה של הרב שרקי כלפי הציבור החילוני היא: "החילונים הם אורתודוקסים בישראל, אין חילונים רפורמים בארץ כמעט, כלומר, החילוני הוא מי שלא מקיים את היהדות לכל פרטיה כשבשבילו היהדות היא האורתודוקסיה. זה הנורמה בישראל ולכן המחשבה שהאורתודוקסיה אינה מקובלת על רוב האוכלוסייה בישראל, מה שמנסים להפיץ,  זה פשוט לא נכון. האורתודוקסיה היא היהדות הלגיטימית בעייני כמעט כל האוכלוסייה היהודית בישראל."