fbpx

🎙️ בפודקאסט החדש שלי, אני חולק עמכם ראיון מרתק עם פרופ רות וייס, אחת הדמויות המובילות במחקר ובניתוח של אנטישמיות והשפעותיה הפוליטיות.✨ מה הקשר בין אנטישמיות לפוליטיקה העולמית? כיצד אנטישמיות משתנה ומתפשטת בעידן המודרני? ומה ניתן לעשות כדי למנוע את התפשטות השנאה הזו?


לפני כמה שנים צלצל אליי ידיד ועמית ישראלי, שהיה לי ויכוח ארוך איתו על הסכמי אוסלו. הוא אמר – ״את צדקת ואני טעיתי״. ומיד תהה: איך קרה שצלחתי לדייק אפילו יותר ממנו, החי בישראל ועוסק בחקר הפוליטיקה שלה, להבין את מצבה הפוליטי של ישראל? עניתי – ״זה מפני שאני מכירה את ספרות היידיש״, ורק אחר כך הבנתי את תשובתי זו. ההתמחות הרלוונטית ביותר שלי לכתיבה על הנושא היא מחקריי על ספרות יידיש במאתיים השנים האחרונות, בהקשרה האירופי ועל רקע המודרניזציה של העם היהודי. תהליך זה האחרון חולל שיח שהוא מן התוססים והחכמים שהתרבות היהודית הניבה אי פעם – שיח שבו מוחות שחודדו בישיבה והוספגו בסוגיות תלמוד מתפזרים לאלף כיוונים, מהקומוניזם המהפכני עד לתנועת המוסר או לפרישות הדתית נוסח ברסלב. הרעיונות החדשים שבעבעה היידיש רבים אפילו מחברות ההזנק בישראל של ימינו. לדעתי, דורנו הוא הדור בר המזל ביותר בתולדות עם ישראל. בתנ״ך מופיעים כמה וכמה נסים המיוחסים לכוח עליון מפני שאי אפשר להסבירם על פי חוקי הטבע וידיעות המדע. גדול מכל הנסים הללו הוא בעיניי חידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל, באותו עשור שמיליוני יהודים הובלו למוות באירופה. יסודותיה של מדינת ישראל הונחו בידי אותו עם שנפל קרבן לנאציזם, ואף כי יד הנאציזם גברה הציונות נותרה אחריו וקוממה רבים מניצוליו. בעידן המודרני מצליחים היהודים לחולל נסים אנושיים📣 בראיון הזה, פרופ וייס חושפת את המשמעויות הרחבות של אנטישמיות בקרב החברה ומדברת על דרכים להתמודד עם האתגר הזה. אנחנו חוקרים את הגורמים הפוליטיים והחברתיים שמזיקים לערכים הדמוקרטיים שלנו, ומתמקדים בכלים ובאמצעים שיכולים לשמש להתמודדות איתם.👂 אל תחמיצו את הראיון המלא בפודקאסט שלי. הצטרפו אלינו לדיון עמוק ומעורר מחשבה, המציע הבנה חדשה ורעננה על אחד הנושאים הכמה וכמה רלוונטיים וחשובים בעולמנו היום.